Články

Na muže spadl strom, ten zázrakem přežil

Při rutinním nakládání klád na auto u obce Pařížov došlo k dramatické nehodě, která mohla skončit tragicky. Naštěstí nebyl muž na místě sám a tak mu spolupracovník přivolal pomoc. Na místo vyjela místní jednotka z obce Běstvina, jednotak HZS ze stanice Seč a dobrovolná jednotka z Třemošnice. Dispečer neponechal nic náhodě a na místo vyrazila jak pozemní posádka záchranné služby, tak letecká služba z Hradce Králové a policie z Třemošnice. Díky rychlé spolupráci zasahujících jednotek byl muž rychle vyproštěn.

K události došlo již 25. října odpoledne v lese, poblíž obce Pařížov, kde muž pracoval na naložení klád na auto. Bylo to běžné povolání, které vyžadovalo značnou pozornost a opatrnost. Bohužel, jeden oslabený strom nedaleko místa, kde pracoval, se nečekaně vyvrátil a spadl přímo na muže.

Hasiči pracovali neuvolněně na vyproštění muže pod spadlým stromem a po několika minutách se jim podařilo muže úspěšně vyprostit. Muž utrpěl pouze oděrky a modřinu na noze, což bylo vzhledem k situaci velmi šťastné zranění.

Po vyproštění byl muž předán záchranné službě, která provedla důkladné vyšetření a poskytla mu potřebnou lékařskou péči. Naštěstí se mužovi dostalo rychlé a kompetentní pomoci a brzy se bude moci vrátit ke svým každodenním aktivitám.

Celý incident ukázal důležitost rychlé a profesionální reakce hasičů a dalších záchranných týmů, kteří pracují na ochraně naší veřejné bezpečnosti. Tato událost nám připomněla, jak důležité je, aby byli tito hrdinní jedinci vždy připraveni pomoci a zachránit životy

Více fotografií v galerii: https://hasicibestvina.cz/foto-zasahy/

Počet výjezdů narůstá

Jsme téměř na konci roku 2020, ale již teď se můžeme podívat na vývoj počtu zásahů naší jednotky za období 2007 – 2020. Predikoval se nárůst výjezdů pro letošní rok na číslo 20. To se dle předpokladů naplnilo již 14.10.2020, kdy tento den měla jednotka 3 výjezdy spojené s deštěm. Aktuálně máme za sebou 21 výjezdů k 5. 11. 2020 viz. graf

Pokud vezmeme statistiku roku 2020 podle typu výjezdů, stále převládá technická pomoc, kdy letošní rok je spojen s dešti. Jednotka také pomáhala v boji proti šíření Covid 19, kdy rozvážela respirátory do školských zařízení v Seči, Běstvině a Ronově nad Doubravou. Naše jednotka na žádost operačního střediska vyjela celkem 3x mimo svůj hasební obvod (katastr obce) a to do Prachovic, Míčova a do školských zařízení v Seči a Ronově nad Doubravou.

Nejčastěji naše jednotka zasahovala v měsících červen a říjen. Dohromady za tyto dva měsíce máme na svém kontě 13 výjezdů, což jsou téměř dvě třetiny všech výjezdů za rok 2020.

Celkový čas, který naše jednotka byla u zásahu se nyní pohybuje na hodnotě 39:36 hodin, což je přes jeden a půl dne. Tento čas věnuje každý z členů zcela dobrovolně a bez platu za tuto činnost.

Siréna obtěžuje občany

Dnes se zaměřím na podmět jednoho z občanů naší obce, který si stěžoval na to, že houká svolávací siréna.

Čím se to řídí?

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena dle zákona 133/85 Sb., o požární ochraně a organizována dle vyhlášky 247/2001 Sbírky.

To jak je vyhlašován poplach jednotkám JSDH obcí je upraveno ve vyhlášce 247/2001 §10 odst. 1 a 2. kde je uvedeno “Poplach se vyhlašuje akustickými prostředky, prostředky telefonního a rádiového spojení nebo světelným signálem”. Tedy přeloženo do lidské řeči – poplach je vyhlašován sirénou, SMS nebo AMDS zprávou, radiostanicí nebo světlem ve zbrojnici.

Jak to funguje u naší jednotky?

Pro naší jednotku je dle tohoto §10 odst. 2 platné svolání hasičů svolávací sirénou akustickým signálem “požární poplach” a doplněním pro hasiče o SMS a AMDS zprávu.

Kolik musí být minimální počet hasičů pro výjezd?

Minimální početní stav v pohotovosti pro naší jednotku jsou 4 členové ( 1 velitel, 1 strojník a 2 hasiči) dle vyhlášky 247/2001 Sb. příloha 3.

Jak to funguje?

Pokud operátor tísňové linky obdrží telefonát, kde je potřeba využití jednotek požární ochrany, založí událost a vyhlásí poplach jednotkám HZS a JSDH obcí, dle platného poplachového plánu kraje ( lze nalézt i na našich stránkách) Tím tedy odešle datový balíček a do mobilu hasičů přijdou SMS a AMDS zprávy o vyhlášení poplachu jednotce a zároveň odešle signál na svolávací sirénu, která začne houkat signál požární poplach. Tím je vyrozuměna jednotka o vyhlášení poplachu.

Co s tím aby se nehoukalo?

Vážení občané Běstviny. Jak je již popsáno, je to dané vyhláškou a proto s tímto systémem neuděláte zhola NIC. Je proto zcela zbytečné chodit na obecní úřad a stěžovat si, nebo psát nám hasičům. Siréna je dálkově řízena a logicky za provoz sirény odpovídá HZS Pardubického kraje navíc siréna je jeho majetkem.

Slovo velitele závěrem

Vážení občané Běstviny, naše jednotka je tu především pro vás občany, když se dostanete do potíží a potřebujete pomoci v situacích jako jsou například povodně, záplavy, požáry nebo větrné smrště.

Pokud vám vadí, že zahouká siréna a jedeme někomu pomoci, pak mě mrzí vaše dovolím si říci bezohlednost a sobeckost vůči spoluobčanům. Houkání sirény je eliminováno na minimum a pokud nás někam pošle paní starostka ve 100% siréna nehouká ( letos houkala pro výjezd 3 celkem ze 14 výjezdů) a poplach je nám vyhlašován jen SMS a AMDS zprávou. Pokud to vyhlašuje přímo HZS siréna houká vždy. Operátor tísňové linky nebude koukat na to, že sirénou asi někoho vzbudí, on potřebuje dostat co nejrychleji jednotky na místo mimořádné události aby někomu pomohl a zachránil život!

A zcela upřímně za sebe mohu říci, pokud mi přijde SMS že jednotka jede na dopravní nehodu se zraněním a požárem vozidla, mojí prioritou je dostat tam naší jednotku co nejdříve bez ohledu na to, jestli někoho vzbudím nebo ne. Uvědomte si, že pokud tomu člověku nepomůžete včas, může zemřít a je to stejně jako vy třeba rodič, dědeček ale také syn nebo dcera někoho z vás. Opravdu budete raději chtít spát, když hasiči pojedou zachraňovat život někoho z vás nebo vaší rodiny?!

Radek Schneberger – velitel jednotky

Zpátky do historie

V dnešním článku se ohlédneme za historií naší techniky a rekonstrukcí požární zbrojnice.

V březnu 2007 byl obnoven náš sbor. Technika byla po většinu zcela nepoužitelná a nebyla funkční. Mnoho se toho muselo nakoupit, jako například hadice, oblečení pro hasiče atd.

V tu dobu naší jedinou technikou pro výjezd, byl přívěsný vozík, kterým se převážela požární stříkačka PS 12, hadice a další základní potřebné vybavení pro zdolávání požáru. V případě, že byl vyhlášen poplach, musel přijet traktor, za který se přívěs zapřáhl.

Požární přívěs pro PS 12

V roce 2011 byl zakoupen Ford Transit, který měl sloužit pro výjezdovou jednotku. Vozidlo bylo upraveno členy pro jejich potřebu. Ve vozidle se stabilně vozila požární stříkačka, motorová pila, elektrocentrála a další potřebné vybavení.

Bohužel toto vozidlo nám sloužilo jen do roku 2014. V roce 2014 bylo rozhodnuto pro jeho špatný technický stav, že se vozidlo vyřadí trvale z provozu.

Ford Transit sloužil do roku 2014

Ve stejném roce bylo rozhodnuto o pořízení nového vozidla Mitsubishi L200. Bylo zakoupeno jako zcela nové a předěláno pro potřeby naší jednotky. Vozidlo působí u naší jednotky do dnes. Těší se také velkému zájmu na různých akcích, jelikož těchto vozidel ve službách hasičů moc není. Víme o cca 7 vozidlech v ČR.

Moderní zásahové vozidlo Mitsubishi L200

Hasičská zbrojnice je kapitolou sama pro sebe. Již v roce 2007 bylo jasné, že prostory dlouhodobě nemohou vyhovovat podmínkám naší jednotky. Navíc budova byla v havarijním stavu.

Původní pohled na hasičskou zbrojnici

Byla provedena generální oprava zbrojnice, která byla rozdělena do několika etap. Postupně se opravil padající štít, fasáda dostala nový plášť, opravila se střecha a proběhla montáž nových vrat.

Pohled po opravě

Vnitřní prostory mají novou podlahu a v prvním patře vznikla zasedací a školící místnost pro členy jednotky.

Bývalá zasedací místnost, dnes je zde šatna

Dnes má již jednotka vlastní šatny, zasedací a školící místnost, garáž pro vozidlo a v neposlední řadě hygienické zázemí. Hasičská zbrojnice je přizpůsobena i možnosti přespání členů jednotky, například při dlouho probíhajícím zásahu, jako je monitoring řeky, vichřice a podobně.

Nová zasedací a školící místnost
Nové podlahy – garáž

požáry lesa

Během letošního jara 2019 je velký nárůst požárů lesních porostů. V našem okrsku byl největší v Žlebských Chvalovicích, kde hořel les hned dvakrát. Ten druhý byl o přibližné rozloze 300 x 300 metrů a na místo muselo vyjet hned pět jednotek hasičů a na místě zasahovalo 8 cisteren.

Foto: Události online ( požár Žlebské Chvalovice )

Hodně často se podceňuje uhašení požářiště. Pokud řádně neuhasíte ohniště, může se stát, že žhavé uhlíky rozfouká vítr a nebo se požár dostane do kořenové soustavy stromů. Tento požár pak může hořet i několik dní než je zpozorován.

Foto: Události online ( požár Žlebské Chvalovice )

Platí několik zásad, které je potřeba při pálení v lese dodržovat.

1/ Vždy mějte pálení nahlášeno na operačním středisku hasičů viz. sekce pálení – odkaz na portál

2/ Mějte u sebe základní hasební pomůcky (vědro s vodou, hasící přístroj, lopatu a podobně) pro případ, že se oheň začne rozšiřovat

3/ Mějte u sebe mobilní telefon, pro případ, že se Vám oheň nekontrolovatelně rozšíří a vy budete muset přivolat pomoc

4/ Před pálením si vždy zjistěte, zda je pálení povoleno (pokud ohlásíte pálení hasičům, tak v případě, že by byl vydán zákaz, budou Vás informovat.

5/ Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny.

Předání stříkaček PS 8

Dne 9 března naše jednotka předala dvě stříkačky PS 8 do užívání jednotce z Kněžic. Naše jednotka tyto stříkačky dlouhá léta nevyužívala a nenašla pro ně ani uplatnění.

Darované PS 8

Jelikož je sbor z Kněžic spřátelený sbor a stříkačku PS 8 vlastní, budou tyto stříkačky v dobrých rukou. Máme příslib, že na stříkačkách bude nápis, že jsou věnovány z Běstviny.

Tak jsme tady, podejte hlášení….

Jako poděkování nám sbor z Kněžic připravil 25 března posezení u pivečka, klobás a domácích výrobků od členek sboru. Nálada se nesla ve znamení veselých historek, nejen ze života hasičů, ale došlo i na předání zkušeností.

Nečekané uvítání.

Ať vám stříkačky dobře slouží!

Klobásky přímo z udírny.
Posezení….
Etická konvence praví dovést láhev.

Zpátky do historie

Běstvinský potok spláchl obec Běstvina

Psal se den 7 červen roku 2007. Byl příjemný sluneční den, jen dopoledne přešla silnější dešťová přeháňka. Nic nenasvědčovalo co se stane o pár hodin déle.

Bylo přibližně půl páté, když se nebe rychle zatáhlo a z mraků se spustil silný déšť. O zhruba dvacet minut později se místní potok rozlil ze svého koryta a začal pustošit naší obec. Členům jednotky se rozdrnčel telefon a obyvatelé nám začali hlásit škody.

O půl šesté byl vyhlášen poplach naší jednotce společně s jednotkami Třemošnice, Ronov nad Doubravou a hasičskému záchrannému sboru ze Seče. V tu dobu již přestalo pršet a jednotky se sjížděli na náves. Velitel zásahu rozhodl o postupném odčerpávání zatopených domů. Vytopen sklep či dům byl v čísle popisném ev. 22, 27, 75, 134, 28, 14 a 22. Vytopená studna u č.p. 51 a zaplavený dvůr či stodola u č.p. 12, 136 a ev. 22. Došlo taktéž k vyplavení rybníků nad Běstvinou. Zásah ze strany hasičů byl ukončen po 20 hodině.

Druhý den pokračoval úklid obce a byla opět nasazena naše jednotka. Dále jsme ze starostkou obce Jarmilou Málkovou provedli kontrolu koryta potoka a bylo rozhodnuto o okamžitém částečném vyčištění. Druhý den jednotka ještě odčerpávala některé sklepy a studnu.

Celkem naší jednotku zaměstnal tento zásah přes 23 hodin. Po této povodni došlo k úpravě koryta místního potoka a bylo přijato i povodňové opatření. Zároveň byla v obci obnovena povodňová komise obce a naše jednotka nyní disponuje materiálem pro protipovodňová opatření.

Školení jednotky

Tak jako každý rok se naše jednotka proškoluje a zdokonaluje v oblasti požární ochrany. Hned začátkem roku se členové zásahové jednotky účastní školení na obsluhu motorových pil, aby v případě zásahu dodrželi předepsané postupy a nedošlo k materiální škodě nebo úrazu.

Další pravidelnou odbornou přípravou je bezpečnost práce při zásahu, kterou školí velitel jednotky a školení je v rozsahu zhruba tří hodin. Zde si členové osvěžují postupy od samotného vyhlášení poplachu, výjezdu jednotky, samostatný zásah až po vrácení se na základnu.

Na letošní rok připadlo absolvování i výcviku a složení zkoušek velitelů, na které se připravuje Martin Šimon a Petr Hnilička. Budou tak moci zastoupit při jakémkoliv zásahu velitele jednotky.

Jedním z dalších pravidelných školení je poskytnutí první pomoci. Zde si osvěžujeme základy první pomoci. Hasiči si závěrem můžou vyzkoušet samotnou resuscitaci na cvičící figuríně. Toto školení chceme letos otevřít i veřejnosti v rámci prevence poskytování první pomoci.

Školní radiového provozu je nedílnou součástí, neboť při výjezdu je komunikace s operačním střediskem hasičů zásadní. I u samotného zásahu je radiokomunikace důležitá pro efektivní zásah. Členové se učí ovládat samotné radiostanice včetně posílání selektivní volby. (poslání kódu přes radiostanici, který obsahuje informaci o činnosti jednotky, jako je např, výjezd, příjezd a pod.)

Výcvik s technikou je prováděn celý rok. Členové zásahové jednotky se stále učí s obsluhou jednotlivé techniky a prohlubují si vědomosti. Učí se řešit i mimořádnosti jako je například rychlé odstranění závad a podobně. Provádíme i kondiční jízdy s vozidlem, aby každý kdo vozidlo řídí věděl jak se vozidlo chová na rozdílném povrchu, jak rychle a bezpečně dokáže vozidlo zastavit.

Závěrem snad jen doplníme, že metody hašení požárů a zdolávání různých událostí se stále zdokonalují a tak hasiči i v naší malé jednotce se musí stále učit novým věcem. Jen tak můžeme efektivně a v čas zasáhnout.

Modernizace zbrojnice

Pro rok 2018 si naše jednotka dala za úkol, udělat naší zbrojnici zase o něco modernější. Podlaha ve zbrojnici byla jen z betonu a při pohybu se stále vířil prach.

Bylo rozhodnuto, že se v celé zbrojnici položí dlažba. Proběhlo zadání zakázky na nákup a pokládka dlažby. Tu se povedlo kompletně položit koncem listopadu 2018.

Dále bylo potřeba nutně opravit některé vnitřní stěny garáže, dodělat teplou vodu a obložit některé sokly.

Modernizace zázemí pro hasiče vyšla přes šedesát tisíc korun, které nám poskytl rozpočet jednotky.

Pro rok 2019 máme závazek zmodernizovat šatnu pro zasahující hasiče, jelikož je už velmi malá a prostor pro komfortní a rychlé převlečení je nedostačující.