Počet výjezdů narůstá

Jsme téměř na konci roku 2020, ale již teď se můžeme podívat na vývoj počtu zásahů naší jednotky za období 2007 – 2020. Predikoval se nárůst výjezdů pro letošní rok na číslo 20. To se dle předpokladů naplnilo již 14.10.2020, kdy tento den měla jednotka 3 výjezdy spojené s deštěm. Aktuálně máme za sebou 21 výjezdů k 5. 11. 2020 viz. graf

Pokud vezmeme statistiku roku 2020 podle typu výjezdů, stále převládá technická pomoc, kdy letošní rok je spojen s dešti. Jednotka také pomáhala v boji proti šíření Covid 19, kdy rozvážela respirátory do školských zařízení v Seči, Běstvině a Ronově nad Doubravou. Naše jednotka na žádost operačního střediska vyjela celkem 3x mimo svůj hasební obvod (katastr obce) a to do Prachovic, Míčova a do školských zařízení v Seči a Ronově nad Doubravou.

Nejčastěji naše jednotka zasahovala v měsících červen a říjen. Dohromady za tyto dva měsíce máme na svém kontě 13 výjezdů, což jsou téměř dvě třetiny všech výjezdů za rok 2020.

Celkový čas, který naše jednotka byla u zásahu se nyní pohybuje na hodnotě 39:36 hodin, což je přes jeden a půl dne. Tento čas věnuje každý z členů zcela dobrovolně a bez platu za tuto činnost.

Školení jednotky

Tak jako každý rok se naše jednotka proškoluje a zdokonaluje v oblasti požární ochrany. Hned začátkem roku se členové zásahové jednotky účastní školení na obsluhu motorových pil, aby v případě zásahu dodrželi předepsané postupy a nedošlo k materiální škodě nebo úrazu.

Další pravidelnou odbornou přípravou je bezpečnost práce při zásahu, kterou školí velitel jednotky a školení je v rozsahu zhruba tří hodin. Zde si členové osvěžují postupy od samotného vyhlášení poplachu, výjezdu jednotky, samostatný zásah až po vrácení se na základnu.

Na letošní rok připadlo absolvování i výcviku a složení zkoušek velitelů, na které se připravuje Martin Šimon a Petr Hnilička. Budou tak moci zastoupit při jakémkoliv zásahu velitele jednotky.

Jedním z dalších pravidelných školení je poskytnutí první pomoci. Zde si osvěžujeme základy první pomoci. Hasiči si závěrem můžou vyzkoušet samotnou resuscitaci na cvičící figuríně. Toto školení chceme letos otevřít i veřejnosti v rámci prevence poskytování první pomoci.

Školní radiového provozu je nedílnou součástí, neboť při výjezdu je komunikace s operačním střediskem hasičů zásadní. I u samotného zásahu je radiokomunikace důležitá pro efektivní zásah. Členové se učí ovládat samotné radiostanice včetně posílání selektivní volby. (poslání kódu přes radiostanici, který obsahuje informaci o činnosti jednotky, jako je např, výjezd, příjezd a pod.)

Výcvik s technikou je prováděn celý rok. Členové zásahové jednotky se stále učí s obsluhou jednotlivé techniky a prohlubují si vědomosti. Učí se řešit i mimořádnosti jako je například rychlé odstranění závad a podobně. Provádíme i kondiční jízdy s vozidlem, aby každý kdo vozidlo řídí věděl jak se vozidlo chová na rozdílném povrchu, jak rychle a bezpečně dokáže vozidlo zastavit.

Závěrem snad jen doplníme, že metody hašení požárů a zdolávání různých událostí se stále zdokonalují a tak hasiči i v naší malé jednotce se musí stále učit novým věcem. Jen tak můžeme efektivně a v čas zasáhnout.