Registrace nohejbal

Datum: 21. 5. 2022

Prezentace: 12:00 – 13:00 hod

Zahájení turnaje: 13:00 hod

Místo: Multifunkční hřiště Běstvina

Dispozice:

Tým v minimálním počtu 3 hráči – družstvo může být smíšené

Hra: 2 sety, 1 set = 10 bodů

Registrace do turnaje zde

[contact-form-7 404 "Nenalezeno"]

PRAVIDLA V KOSTCE

Začátek hry:

Před začátkem utkání na pokyn rozhodčího nastoupí oba soupeři proti sobě a navzájem se pozdraví, potom předstoupí před rozhodčího a představí se. Ještě před zahájením hry probíhá losování o stranu nebo o možnost zahájit podání. Vítěz si vybírá jednu variantu. Pokud si vybere podání, v dalším setu se střídá a zahajovací podání má soupeř.

Během hry:

Během hry může dojít k oprávněnému nebo neoprávněnému přerušení zápasu. Na oprávněné přerušení má právo každé družstvo, a to při takových případech, jako je střídání a oddechový čas. Všechna oprávněná přerušení trvají nejdéle 30 vteřin a mohou být hlášeny pouze kapitánem nebo trenérem. Každé družstvo má právo v jednom setu požádat 2x o střídání a 1x o oddechový čas neboli time. Pokud hrají jednotlivci, oddechový čas může být zažádán 2x. Jestliže neoprávněný člen družstva zažádá o přerušení během hry, jedná se o neoprávněné přerušení, které může být trestáno sankcemi. Utkání může přerušit i rozhodčí, a to z důvodu vniknutí cizího tělesa na hrací plochu, nebo dojde-li k vážnějšímu zranění některého hráče.

Konec hry:

Po skončení utkání se všichni členové družstva postaví proti soupeři a podáním ruky se pozdraví. Rozhodčí ještě může zopakovat výsledek utkání.

NOHEJBALOVÉ HERNÍ ČINNOSTI

a) Při nohejbale se smí hráč dotknout míče kteroukoliv částí těla kromě ruky od ramene až po konečky prstů. Pokud hrají dvojice nebo trojice, provedou hráči akci jedním, dvěma nebo třemi dotyky míče střídavě tak, že mezi jednotlivými dotyky může míč dopadnout na zem v herním poli maximálně jednou. Hráč se nesmí dotknout míče bezprostředně dvakrát po sobě, aniž by se ho dotkl jiný hráč. Mezidopad míče není nutný, pouze u podání být musí.
Bod pro soupeře: Dotknutí míče rukou. Dopad míče na hrací plochu bezprostředně vícekrát po sobě v téže vlastní akci. Soupeř má bod také za situace, kdy se hráč dotkne míče dvakrát za sebou s mezidopadem nebo bez na vlastním herním poli.

b) Pokud se stane, že se protihráči dotknou míče současně, hra pokračuje stejně, jako by se míče dotkl protihráč a předchozí akce se tak anulují. Při souboji o míč se může hrající hráč nohou dotknout soupeře pouze na noze pod kolenem a níž. Při hře celým tělem a hlavou je povolen dotyk kdekoliv.
Bod pro soupeře: Úmyslný i neúmyslný dotyk soupeře nohou pod kolenem a níž nebo dotyk rukou. Nový míč rozhodčí nařizuje ve chvíli, kdy se ho dotknou soupeři navzájem a ten pak letí do pole mimo hru.

c) Míč může být do soupeřova pole zahrán pouze přímým dotekem hráče z vlastní poloviny herního pole, a to pouze přes síť. Nepovoluje se odraz od země.
Bod pro soupeře: Míč zahraný ze své půle tak, že prolétne celým svým objemem pod sítí nebo vedle ní nebo je míč odražen od země do soupeřova hracího pole, aniž by se ho poslední dotkl hráč.

d) Blokovat soupeře je dovoleno kdekoliv, avšak pouze s tím, že se hráč musí dotýkat svého herního pole nebo na něj po výskoku doskočit. Platí pravidlo, že se hráč nesmí dotknout sítě. Může se jí a upínacího zařízení dotknout pouze za podmínky, že je VNĚ hřiště, a pokud tím neovlivní hru. Jestliže se dotkne sítě míč, nepovažuje se to za mezidopad.
Bod pro soupeře: Míč se dotkne sítě, podpěrných sloupků nebo osob vně hřiště. Hráč se v průběhu hry dotkne sítě, podpěrného zařízení nebo soupeřova pole. Při blokování nestojí hráč na svém hracím poli nebo se při výskoku z něho neodrazil či na ně nedopadl.

e) Hráč musí zahrát míč pouze do soupeřova herního pole. Zůstane-li míč uvízlý mezi sítí a podpěrnou tyčí, nařizuje rozhodčí nové podání.
Bod pro soupeře: Zahraný míč dopadne mimo herní pole soupeře.

f) Podávající musí mít stojnou nohu v poli zahájení. Míč je ve hře okamžikem, kdy se dotkne nohy podávajícího. Míč musí dopadnout do soupeřova pole a nesmí se ničeho dotknout vyjma protihráče nebo sítě. Při běžném odehrání musí stát hráč ve vlastním herním poli nebo se z něj při výskoku odrazit.
Bod pro soupeře: Provedení podání mimo pole zahájení. Podávající hráč stojí v hracím poli. Míč dopadne mimo soupeřovo pole i přes dotyk sítě. Při soupeřově podání zasáhl míč vlastní hráč. Hráč při běžném odehrání stojí mimo vlastní herní pole nebo se z něj při výskoku neodrazil.