V případě, že plánujete pálení klestí, roští či rozdělávat větší oheň, je potřeba to nahlásit na příslušné operační středisko hasičů. Pro náš kraj hlaste HZS Pardubického kraje na stránce

https://paleni.izscr.cz/paleni