3 SPA řeka Doubrava a vytrvalé deště

Požár pily Rostejn

Cesta k odstranění stromu z komunikace na žádost PČR

Odstranění stromu z el. vedení

Požár vrostlého pole u obce Pařížov

Monitoring pálení

Únik nafty na komunikaci

Požár lesa u obce Zbohov