Archives Únor 2019

Zpátky do historie

Běstvinský potok spláchl obec Běstvina

Psal se den 7 červen roku 2007. Byl příjemný sluneční den, jen dopoledne přešla silnější dešťová přeháňka. Nic nenasvědčovalo co se stane o pár hodin déle.

Bylo přibližně půl páté, když se nebe rychle zatáhlo a z mraků se spustil silný déšť. O zhruba dvacet minut později se místní potok rozlil ze svého koryta a začal pustošit naší obec. Členům jednotky se rozdrnčel telefon a obyvatelé nám začali hlásit škody.

O půl šesté byl vyhlášen poplach naší jednotce společně s jednotkami Třemošnice, Ronov nad Doubravou a hasičskému záchrannému sboru ze Seče. V tu dobu již přestalo pršet a jednotky se sjížděli na náves. Velitel zásahu rozhodl o postupném odčerpávání zatopených domů. Vytopen sklep či dům byl v čísle popisném ev. 22, 27, 75, 134, 28, 14 a 22. Vytopená studna u č.p. 51 a zaplavený dvůr či stodola u č.p. 12, 136 a ev. 22. Došlo taktéž k vyplavení rybníků nad Běstvinou. Zásah ze strany hasičů byl ukončen po 20 hodině.

Druhý den pokračoval úklid obce a byla opět nasazena naše jednotka. Dále jsme ze starostkou obce Jarmilou Málkovou provedli kontrolu koryta potoka a bylo rozhodnuto o okamžitém částečném vyčištění. Druhý den jednotka ještě odčerpávala některé sklepy a studnu.

Celkem naší jednotku zaměstnal tento zásah přes 23 hodin. Po této povodni došlo k úpravě koryta místního potoka a bylo přijato i povodňové opatření. Zároveň byla v obci obnovena povodňová komise obce a naše jednotka nyní disponuje materiálem pro protipovodňová opatření.

Školení jednotky

Tak jako každý rok se naše jednotka proškoluje a zdokonaluje v oblasti požární ochrany. Hned začátkem roku se členové zásahové jednotky účastní školení na obsluhu motorových pil, aby v případě zásahu dodrželi předepsané postupy a nedošlo k materiální škodě nebo úrazu.

Další pravidelnou odbornou přípravou je bezpečnost práce při zásahu, kterou školí velitel jednotky a školení je v rozsahu zhruba tří hodin. Zde si členové osvěžují postupy od samotného vyhlášení poplachu, výjezdu jednotky, samostatný zásah až po vrácení se na základnu.

Na letošní rok připadlo absolvování i výcviku a složení zkoušek velitelů, na které se připravuje Martin Šimon a Petr Hnilička. Budou tak moci zastoupit při jakémkoliv zásahu velitele jednotky.

Jedním z dalších pravidelných školení je poskytnutí první pomoci. Zde si osvěžujeme základy první pomoci. Hasiči si závěrem můžou vyzkoušet samotnou resuscitaci na cvičící figuríně. Toto školení chceme letos otevřít i veřejnosti v rámci prevence poskytování první pomoci.

Školní radiového provozu je nedílnou součástí, neboť při výjezdu je komunikace s operačním střediskem hasičů zásadní. I u samotného zásahu je radiokomunikace důležitá pro efektivní zásah. Členové se učí ovládat samotné radiostanice včetně posílání selektivní volby. (poslání kódu přes radiostanici, který obsahuje informaci o činnosti jednotky, jako je např, výjezd, příjezd a pod.)

Výcvik s technikou je prováděn celý rok. Členové zásahové jednotky se stále učí s obsluhou jednotlivé techniky a prohlubují si vědomosti. Učí se řešit i mimořádnosti jako je například rychlé odstranění závad a podobně. Provádíme i kondiční jízdy s vozidlem, aby každý kdo vozidlo řídí věděl jak se vozidlo chová na rozdílném povrchu, jak rychle a bezpečně dokáže vozidlo zastavit.

Závěrem snad jen doplníme, že metody hašení požárů a zdolávání různých událostí se stále zdokonalují a tak hasiči i v naší malé jednotce se musí stále učit novým věcem. Jen tak můžeme efektivně a v čas zasáhnout.