Archives Duben 2019

Zpátky do historie

V dnešním článku se ohlédneme za historií naší techniky a rekonstrukcí požární zbrojnice.

V březnu 2007 byl obnoven náš sbor. Technika byla po většinu zcela nepoužitelná a nebyla funkční. Mnoho se toho muselo nakoupit, jako například hadice, oblečení pro hasiče atd.

V tu dobu naší jedinou technikou pro výjezd, byl přívěsný vozík, kterým se převážela požární stříkačka PS 12, hadice a další základní potřebné vybavení pro zdolávání požáru. V případě, že byl vyhlášen poplach, musel přijet traktor, za který se přívěs zapřáhl.

Požární přívěs pro PS 12

V roce 2011 byl zakoupen Ford Transit, který měl sloužit pro výjezdovou jednotku. Vozidlo bylo upraveno členy pro jejich potřebu. Ve vozidle se stabilně vozila požární stříkačka, motorová pila, elektrocentrála a další potřebné vybavení.

Bohužel toto vozidlo nám sloužilo jen do roku 2014. V roce 2014 bylo rozhodnuto pro jeho špatný technický stav, že se vozidlo vyřadí trvale z provozu.

Ford Transit sloužil do roku 2014

Ve stejném roce bylo rozhodnuto o pořízení nového vozidla Mitsubishi L200. Bylo zakoupeno jako zcela nové a předěláno pro potřeby naší jednotky. Vozidlo působí u naší jednotky do dnes. Těší se také velkému zájmu na různých akcích, jelikož těchto vozidel ve službách hasičů moc není. Víme o cca 7 vozidlech v ČR.

Moderní zásahové vozidlo Mitsubishi L200

Hasičská zbrojnice je kapitolou sama pro sebe. Již v roce 2007 bylo jasné, že prostory dlouhodobě nemohou vyhovovat podmínkám naší jednotky. Navíc budova byla v havarijním stavu.

Původní pohled na hasičskou zbrojnici

Byla provedena generální oprava zbrojnice, která byla rozdělena do několika etap. Postupně se opravil padající štít, fasáda dostala nový plášť, opravila se střecha a proběhla montáž nových vrat.

Pohled po opravě

Vnitřní prostory mají novou podlahu a v prvním patře vznikla zasedací a školící místnost pro členy jednotky.

Bývalá zasedací místnost, dnes je zde šatna

Dnes má již jednotka vlastní šatny, zasedací a školící místnost, garáž pro vozidlo a v neposlední řadě hygienické zázemí. Hasičská zbrojnice je přizpůsobena i možnosti přespání členů jednotky, například při dlouho probíhajícím zásahu, jako je monitoring řeky, vichřice a podobně.

Nová zasedací a školící místnost
Nové podlahy – garáž

požáry lesa

Během letošního jara 2019 je velký nárůst požárů lesních porostů. V našem okrsku byl největší v Žlebských Chvalovicích, kde hořel les hned dvakrát. Ten druhý byl o přibližné rozloze 300 x 300 metrů a na místo muselo vyjet hned pět jednotek hasičů a na místě zasahovalo 8 cisteren.

Foto: Události online ( požár Žlebské Chvalovice )

Hodně často se podceňuje uhašení požářiště. Pokud řádně neuhasíte ohniště, může se stát, že žhavé uhlíky rozfouká vítr a nebo se požár dostane do kořenové soustavy stromů. Tento požár pak může hořet i několik dní než je zpozorován.

Foto: Události online ( požár Žlebské Chvalovice )

Platí několik zásad, které je potřeba při pálení v lese dodržovat.

1/ Vždy mějte pálení nahlášeno na operačním středisku hasičů viz. sekce pálení – odkaz na portál

2/ Mějte u sebe základní hasební pomůcky (vědro s vodou, hasící přístroj, lopatu a podobně) pro případ, že se oheň začne rozšiřovat

3/ Mějte u sebe mobilní telefon, pro případ, že se Vám oheň nekontrolovatelně rozšíří a vy budete muset přivolat pomoc

4/ Před pálením si vždy zjistěte, zda je pálení povoleno (pokud ohlásíte pálení hasičům, tak v případě, že by byl vydán zákaz, budou Vás informovat.

5/ Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny.