o naší jednotce

Hasičská jednotka obce Běstvina byla založena v roce 1894 a je jednou z nejstarších hasičských jednotek v této oblasti. Během svého dlouhého působení se jednotka neustále vyvíjela a modernizovala, aby mohla plnit své závazky k ochraně obyvatel a majetku v obci Běstvina.

Nyní disponuje jednotka moderní technikou a vybavením, které jí umožňuje účinně zasahovat v případě požáru a jiných mimořádných událostí. Hasiči jsou školeni v nejnovějších postupech a technikách, což jim umožňuje plnit své úkoly co nejefektivněji.

Hasičská jednotka zasahuje především na území katastru obce Běstvina, ale je připravena zasahovat také v okolních obcích, pokud je to potřeba a vyžádá si je operační středisko hasičů.

Od roku 2024 je naše jednotka zařazena do havarijního plánu Pardubického kraje a je předurčena pro zásahy při povodních. Při vyžádání naší pomoci, můžeme zasahovat v rámci této činnosti v celém Pardubickém kraji. Díky tomuto zařazení, postupně dojde k navýšení počtu čerpadel a nákupu přívěsného přívěsu, který bude osazen technikou pro povodně.