Archives Březen 2019

Předání stříkaček PS 8

Dne 9 března naše jednotka předala dvě stříkačky PS 8 do užívání jednotce z Kněžic. Naše jednotka tyto stříkačky dlouhá léta nevyužívala a nenašla pro ně ani uplatnění.

Darované PS 8

Jelikož je sbor z Kněžic spřátelený sbor a stříkačku PS 8 vlastní, budou tyto stříkačky v dobrých rukou. Máme příslib, že na stříkačkách bude nápis, že jsou věnovány z Běstviny.

Tak jsme tady, podejte hlášení….

Jako poděkování nám sbor z Kněžic připravil 25 března posezení u pivečka, klobás a domácích výrobků od členek sboru. Nálada se nesla ve znamení veselých historek, nejen ze života hasičů, ale došlo i na předání zkušeností.

Nečekané uvítání.

Ať vám stříkačky dobře slouží!

Klobásky přímo z udírny.
Posezení….
Etická konvence praví dovést láhev.