Školení jednotky

Školení jednotky

Tak jako každý rok se naše jednotka proškoluje a zdokonaluje v oblasti požární ochrany. Hned začátkem roku se členové zásahové jednotky účastní školení na obsluhu motorových pil, aby v případě zásahu dodrželi předepsané postupy a nedošlo k materiální škodě nebo úrazu.

Další pravidelnou odbornou přípravou je bezpečnost práce při zásahu, kterou školí velitel jednotky a školení je v rozsahu zhruba tří hodin. Zde si členové osvěžují postupy od samotného vyhlášení poplachu, výjezdu jednotky, samostatný zásah až po vrácení se na základnu.

Na letošní rok připadlo absolvování i výcviku a složení zkoušek velitelů, na které se připravuje Martin Šimon a Petr Hnilička. Budou tak moci zastoupit při jakémkoliv zásahu velitele jednotky.

Jedním z dalších pravidelných školení je poskytnutí první pomoci. Zde si osvěžujeme základy první pomoci. Hasiči si závěrem můžou vyzkoušet samotnou resuscitaci na cvičící figuríně. Toto školení chceme letos otevřít i veřejnosti v rámci prevence poskytování první pomoci.

Školní radiového provozu je nedílnou součástí, neboť při výjezdu je komunikace s operačním střediskem hasičů zásadní. I u samotného zásahu je radiokomunikace důležitá pro efektivní zásah. Členové se učí ovládat samotné radiostanice včetně posílání selektivní volby. (poslání kódu přes radiostanici, který obsahuje informaci o činnosti jednotky, jako je např, výjezd, příjezd a pod.)

Výcvik s technikou je prováděn celý rok. Členové zásahové jednotky se stále učí s obsluhou jednotlivé techniky a prohlubují si vědomosti. Učí se řešit i mimořádnosti jako je například rychlé odstranění závad a podobně. Provádíme i kondiční jízdy s vozidlem, aby každý kdo vozidlo řídí věděl jak se vozidlo chová na rozdílném povrchu, jak rychle a bezpečně dokáže vozidlo zastavit.

Závěrem snad jen doplníme, že metody hašení požárů a zdolávání různých událostí se stále zdokonalují a tak hasiči i v naší malé jednotce se musí stále učit novým věcem. Jen tak můžeme efektivně a v čas zasáhnout.

admin

Website:

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *