Archives 2020

Počet výjezdů narůstá

Jsme téměř na konci roku 2020, ale již teď se můžeme podívat na vývoj počtu zásahů naší jednotky za období 2007 – 2020. Predikoval se nárůst výjezdů pro letošní rok na číslo 20. To se dle předpokladů naplnilo již 14.10.2020, kdy tento den měla jednotka 3 výjezdy spojené s deštěm. Aktuálně máme za sebou 21 výjezdů k 5. 11. 2020 viz. graf

Pokud vezmeme statistiku roku 2020 podle typu výjezdů, stále převládá technická pomoc, kdy letošní rok je spojen s dešti. Jednotka také pomáhala v boji proti šíření Covid 19, kdy rozvážela respirátory do školských zařízení v Seči, Běstvině a Ronově nad Doubravou. Naše jednotka na žádost operačního střediska vyjela celkem 3x mimo svůj hasební obvod (katastr obce) a to do Prachovic, Míčova a do školských zařízení v Seči a Ronově nad Doubravou.

Nejčastěji naše jednotka zasahovala v měsících červen a říjen. Dohromady za tyto dva měsíce máme na svém kontě 13 výjezdů, což jsou téměř dvě třetiny všech výjezdů za rok 2020.

Celkový čas, který naše jednotka byla u zásahu se nyní pohybuje na hodnotě 39:36 hodin, což je přes jeden a půl dne. Tento čas věnuje každý z členů zcela dobrovolně a bez platu za tuto činnost.

Siréna obtěžuje občany

Dnes se zaměřím na podmět jednoho z občanů naší obce, který si stěžoval na to, že houká svolávací siréna.

Čím se to řídí?

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zřízena dle zákona 133/85 Sb., o požární ochraně a organizována dle vyhlášky 247/2001 Sbírky.

To jak je vyhlašován poplach jednotkám JSDH obcí je upraveno ve vyhlášce 247/2001 §10 odst. 1 a 2. kde je uvedeno “Poplach se vyhlašuje akustickými prostředky, prostředky telefonního a rádiového spojení nebo světelným signálem”. Tedy přeloženo do lidské řeči – poplach je vyhlašován sirénou, SMS nebo AMDS zprávou, radiostanicí nebo světlem ve zbrojnici.

Jak to funguje u naší jednotky?

Pro naší jednotku je dle tohoto §10 odst. 2 platné svolání hasičů svolávací sirénou akustickým signálem “požární poplach” a doplněním pro hasiče o SMS a AMDS zprávu.

Kolik musí být minimální počet hasičů pro výjezd?

Minimální početní stav v pohotovosti pro naší jednotku jsou 4 členové ( 1 velitel, 1 strojník a 2 hasiči) dle vyhlášky 247/2001 Sb. příloha 3.

Jak to funguje?

Pokud operátor tísňové linky obdrží telefonát, kde je potřeba využití jednotek požární ochrany, založí událost a vyhlásí poplach jednotkám HZS a JSDH obcí, dle platného poplachového plánu kraje ( lze nalézt i na našich stránkách) Tím tedy odešle datový balíček a do mobilu hasičů přijdou SMS a AMDS zprávy o vyhlášení poplachu jednotce a zároveň odešle signál na svolávací sirénu, která začne houkat signál požární poplach. Tím je vyrozuměna jednotka o vyhlášení poplachu.

Co s tím aby se nehoukalo?

Vážení občané Běstviny. Jak je již popsáno, je to dané vyhláškou a proto s tímto systémem neuděláte zhola NIC. Je proto zcela zbytečné chodit na obecní úřad a stěžovat si, nebo psát nám hasičům. Siréna je dálkově řízena a logicky za provoz sirény odpovídá HZS Pardubického kraje navíc siréna je jeho majetkem.

Slovo velitele závěrem

Vážení občané Běstviny, naše jednotka je tu především pro vás občany, když se dostanete do potíží a potřebujete pomoci v situacích jako jsou například povodně, záplavy, požáry nebo větrné smrště.

Pokud vám vadí, že zahouká siréna a jedeme někomu pomoci, pak mě mrzí vaše dovolím si říci bezohlednost a sobeckost vůči spoluobčanům. Houkání sirény je eliminováno na minimum a pokud nás někam pošle paní starostka ve 100% siréna nehouká ( letos houkala pro výjezd 3 celkem ze 14 výjezdů) a poplach je nám vyhlašován jen SMS a AMDS zprávou. Pokud to vyhlašuje přímo HZS siréna houká vždy. Operátor tísňové linky nebude koukat na to, že sirénou asi někoho vzbudí, on potřebuje dostat co nejrychleji jednotky na místo mimořádné události aby někomu pomohl a zachránil život!

A zcela upřímně za sebe mohu říci, pokud mi přijde SMS že jednotka jede na dopravní nehodu se zraněním a požárem vozidla, mojí prioritou je dostat tam naší jednotku co nejdříve bez ohledu na to, jestli někoho vzbudím nebo ne. Uvědomte si, že pokud tomu člověku nepomůžete včas, může zemřít a je to stejně jako vy třeba rodič, dědeček ale také syn nebo dcera někoho z vás. Opravdu budete raději chtít spát, když hasiči pojedou zachraňovat život někoho z vás nebo vaší rodiny?!

Radek Schneberger – velitel jednotky