Výstražné SMS

Pro občany Běstviny a všech místních částí připravujeme výstražný SMS servis, který bude zcela zdarma a přihlášení do něj bude velmi jednoduché, přes webový formulář. A co bude jeho obsahem?

 • Informace o povodňové aktivitě na řece Doubrava (jen pro části Spačice a Pařížov)
 • Informace o vyhlášení zákazů rozdělávání ohňů
 • Informace o mimořádné události
 • Informace o výstraze z ČHMÚ

Předpokládané spuštění březen 2020

Jak to bude fungovat?

Cílem tohoto systému je informovat občany při hrozícím nebezpečí, které může poškodit jejich majetek nebo ohrozit jejich zdraví a život.

SMS se odešle když:

 • Řeka doubrava dosáhne povodňového stupně ve Spačicích
 • Řeka doubrava dosáhne povodňového stupně v Pařížově
 • ČHMÚ vydá výstrahu ve vysokém stupni pro naší oblast
 • ČHMÚ vydá výstrahu v extrémním stupni nebezpečí
 • Na území obce dojde k mimořádné události která by mohla ovlivnit občany obce, nebezpečný kouř z požáru a pod.
 • Dojde k vyhlášení všeobecné výstrahy
 • Dojde k zákazu rozdělávání ohňů na otevřeném prostranství

SMS zprávy mající charakter výstrahy (povodeň, záplava a pod.) budou v režimu 24/7/365

SMS zprávy mající charakter informační (zákaz pálení a pod.) budou v režimu 15/7/365 (7:00 hodin – 22:00 hodin)