Výjezdy 2015

Technická pomoc

Výjezd: 1/2015

Datum: 10.1.2015

Místo: Pařížov

Popis: Monitoring řeky Doubravy – 2.SPA

Účast jednotek: JSDH Běstvina

Odstranění nebezpečných stavů

Výjezd: 2/2015

Datum: 31.1.2015

Místo: Bojanov

Popis: Čerpání uniklého digestátu

Účast jednotek: JSDH Běstvina, JSDH Třemošnice, JSDH Bojanov, JSDH Prachovice, JSDH Seč, HZS stanice Seč, HZS stanice Chrudim, HZS stanice Pardubice

Odstranění nebezpečných stavů

Výjezd: 3/2015

Datum: 1.9.2015

Místo: Běstvina

Popis: Odstranění nebezpečného hmyzu

Účast jednotek: JSDH Běstvina a HZS stanice Seč

Požár

Výjezd 4/2015

Datum: 4.10.2015

Místo: Spačice

Popis: požár trávy a několika stromů

Účast jednotek: JSDH Běstvina, JSDH Třemošnice, JSDH Seč, HZS stanice Seč a HZS stanice Chrudim

Požár

Výjezd: /2017

Datum: 27.12.2015

Místo: Běstvina

Popis: Požár dutiny stromu

Účast jednotek: JSDH Běstvina a HZS stanice Seč