Soptíci

Závody požární všestrannosti a vše co se děti mají naučit

Značky technických prostředků

1 – proudnice, 2 – hadice v kotouči, 3 – rozdělovač, 4 – džberová stříkačka, 5 – sací koš, 6 – cisternová automobilová stříkačka, 7 – savice, 8 – sběrač, 9 – přetlakový ventil, 10 – přenosný agregát např. požární stříkačka

Topografické značky

1 železniční stanice, 2 most, 3 pramen, 4 kaple, 5 restaurace, 6 jeskyně, 7 zřícenina, 8 vodní mlýn, 9 propast, 10 muzeum, 11 osamělé skály, 12 hájovna, myslivna, 13 močál, bažina, 14 hrad, zámek, tvrz, 15 nemocnice, 16 trigonometrický bod, 17 osamělé budovy, 18 veřejné tábořiště, 19 vrstevnice, 20 tunel, 21 pomník, 22 čerpací stanice, 23 turistický rozcestník, 24 šachta, 25 lesní a polní cesta

Co se čím hasí

Benzín, nafta, olej

VHODNÝ: PHP práškový, PHP pěnový NEVHODNÝ: PHP vodní, PHP CO2 sněhový

Elektronika

VHODNÝ: PHP CO2 sněhový NEVHODNÝ: PHP vodní, PHP pěnový

Knihy, archívy

VHODNÝ: PHP práškový NEVHODNÝ: PHP vodní, PHP pěnový

Motorová vozidla, tuky, mazadla, asfalt a dehet

VHODNÝ: PHP práškový NEVHODNÝ: PHP vodní

Dřevo, hobliny, piliny, sláma, papír, pevné organické látky, líh

VHODNÝ: PHP vodní NEVHODNÝ: PHP CO2 sněhový

Uzlování