Kronika

Dopisujeme z pramenů, které máme k dispozici.

Rok 2019

16. 3. Se uskutečnil již po sedmé hasičský ples. Akce byla zahájena tanečním vystoupením a pak již následovala taneční zábava v podání kapely Mokrý Banditi. Letos jako novinka byl připraven foto koutek, aby si každý mohl odnést vzpomínku z našeho plesu.

Výjezd jednotky – dne 11. 3. ve 4:21 hodin vyjížděla naše jednotka k pádu větví na komunikaci do obce Běstvina Spačice. Jednotka větve odstranila a vrátila se zpět na stanici.

10. 2. se jako každý rok uskutečnil dětský karneval na Křížovce. I letos se karneval těšil velké návštěvnosti a k vidění bylo mnoho krásných masek. Pro děti bylo připraveno několik soutěží o sladké ceny a soutěž o nejhezčí masku. Ceny pak předala výhercům starostka obce.

Výjezd jednotky – dne 9. 2. v 5:36 hodin vyjela naše jednotka společně s jednotkou HZS ze stanice Seč k pádu zámecké zdi na komunikaci. Jednalo se o komunikaci směřující ke hřišti. Suť byla odklizena ze silnice a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky – dne 21.1. v 16:06 hodin vyjela naše jednotka společně s jednotkou Třemošnice a HZS ze stanice Seč k požáru sazí v komíně. Událost se stala v domku s číslem popisným 17 na Vestci. Díky včasnému zásahu hasičů nedošlo k žádným škodám.

Výroční valná hromada SDH Běstvina se uskutečnila dne 18.1. v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici. Účastnili se jí i členové jednotky Třemošnice. Po uvítání členů a uctění památky zesnulých bratrů a sester, velitel Radek Schneberger přednesl zprávy o hospodaření a činnosti jednotky. Sestra Jitka Bolechová přednesla krátkou zprávu o činnosti výboru sboru. Následoval diskuze bratrů z Třemošnické jednotky a diskutovalo se například o výjezdech jednotek, společných zásazích, ale i o kulturních akcích. Závěrem valné hromady naše jednotka připravila pohoštění ve formě domácího guláše. Následovala volná zábava a výměna zkušeností.

Výjezdy jednotky v roce 2019 – 9.1. ve 21:02 hodin výjezd k technické pomoci do obce Běstvina, křižovatka na Spačice a Pařížov. Jednotka vyprošťovala zapadlé vozidlo ze sněhové závěje. 21.1 v 16:06 hodin výjezd jednotky k zahoření sazí v komíně v čísle popisném 17 na Vestci. Zde došlo pouze k zahoření sazí v komíně a k žádným škodám nedošlo.

Členská základna k 1.1.2019 měla celkem 12 členů. Velitel jednotky Radek Schneberger, zástupce velitele Martin Šimon, velitel družstva Petr Hnilička, strojníci Jiří Kutílek a Josef Drozda. Členové sboru Daniel Sliž, Jaromír Bolech, Ladislav Kolář, Jitka Bolechová, Tereza Řípová, Lucie Žáková a Nikola Víšková.

Rok 1999

Členská základna k 1.1.1999 celkem 19 členů . Holík Zdeněk, Houfbauer Josef, Hájek Jiří, Jecha František, Lebduška Josef, Mrázek Stanislav, Nikl Jiří, Pavlas Karel, Pešek Jan, Pešek Jiří, Pešek Jiří st., Stříška Antonín, Stříška Pavel, Svoboda Jiří, Široký Pavel, Trojan Josef, Trojan Martin, Vašíček Radim a Víšek Vlastimil.

Rok 1995

K 5.1.1995 by do funkce velitele jednotky jmenován Antonín Stříška, bytem Běstvina 132.

Rok 1973

Ze zprávy o zásahu – Dne 11.2.1973, zprávu podává Kápička Stanislav, poplach vyhlášen 18:45 hodin, znělkou. Jednotka vyjela na místo 18:55 hodin v počtu 6 lidí a na místo přijela v 19 hodin. Hasební akce zahájeny v 19:10 hodin. Požár byl lokalizován ve 22:00 hodin a zcela zlikvidován 22:15 hodin. Místem požáru byl les Pařížov. Lesy patří Státním lesům. Byl použit stroj PS 12, 11 hadic B a 6 hadic C.

Rok 1964

Československý svaz požární ochrany, místní jednotka Běstvina zasahovala dne 16.10.1964 v národním podniku Sfinx ve Vilémově u Golčova Jeníkova u požáru.

Rok 1961

Okresní národní výbor, požární inspekce v Chrudimi, přidělila místní jednotce československé požární ochrany v Běstvině, finanční prostředky pro nákup ojeté Tatry 805 od nějakého národního podniku. Jednotka dostala nabídky od Cukrovaru v Dašicích n.p. a Státního statku Postoloprty. Jednotka také psala na ministerstvo národní obrany. Důvodem nákupu jiné techniky byl již nefunkční stav vozidla Wanderer.

Rok 1957

Data 5.1.1957 pořádal Československý svaz požární ochrany místní jednotka Běstvina pořádal ples v sále u Tučků. K poslechu a tanci zahrálo OB, Ronov nad Doubravou.

Rok 1956

K 1.3.1956 měla členská základna celkem 21 členů v tomto složení – Velitel Rokos Karel, zástupce velitele Stříška Karel, strojník Stříška Antonín a Labuť Karel, členové Piskač František, Dolejš Stanislav, Zikuda Josef, Zikuda František, Nikl Josef, Vojáček Josef, Lebduška Bohumil, Ajchler Rudolf, Hanka Václav, Lindner František, Provazník Václav, Šmíd Jiří, Táborský Václav, Švestka Vlastimil, Piskač Jan, Filip Josef, Jablečník František

Dne 26. prosince zasílala místní jednotka k rukám LSD Maleč žádost o zajištění výčepu na ples pořádaný 5.1.1957 v sále u Tučků.

Rok 1954

Dne 5. prosince 1954 se konala výroční členská schůze MJ ČSPO Běstvina a referentem OV byl Stříška Antonín. Schůze se účastnilo celkem 16 členů.

Rok 1953

Dne 13. prosince 1953 se konala
výroční členská schůze MJ ČSPO Běstvina. Schůze se účastnilo celkem 16 členů.