Kronika

Dopisujeme z pramenů, které máme k dispozici.

Rok 2019

16. 3. Se uskutečnil již po sedmé hasičský ples. Akce byla zahájena tanečním vystoupením a pak již následovala taneční zábava v podání kapely Mokrý Banditi. Letos jako novinka byl připraven foto koutek, aby si každý mohl odnést vzpomínku z našeho plesu.

Výjezd jednotky – dne 11. 3. ve 4:21 hodin vyjížděla naše jednotka k pádu větví na komunikaci do obce Běstvina Spačice. Jednotka větve odstranila a vrátila se zpět na stanici.

10. 2. se jako každý rok uskutečnil dětský karneval na Křížovce. I letos se karneval těšil velké návštěvnosti a k vidění bylo mnoho krásných masek. Pro děti bylo připraveno několik soutěží o sladké ceny a soutěž o nejhezčí masku. Ceny pak předala výhercům starostka obce.

Výjezd jednotky – dne 9. 2. v 5:36 hodin vyjela naše jednotka společně s jednotkou HZS ze stanice Seč k pádu zámecké zdi na komunikaci. Jednalo se o komunikaci směřující ke hřišti. Suť byla odklizena ze silnice a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Výjezd jednotky – dne 21.1. v 16:06 hodin vyjela naše jednotka společně s jednotkou Třemošnice a HZS ze stanice Seč k požáru sazí v komíně. Událost se stala v domku s číslem popisným 17 na Vestci. Díky včasnému zásahu hasičů nedošlo k žádným škodám.

Výroční valná hromada SDH Běstvina se uskutečnila dne 18.1. v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici. Účastnili se jí i členové jednotky Třemošnice. Po uvítání členů a uctění památky zesnulých bratrů a sester, velitel Radek Schneberger přednesl zprávy o hospodaření a činnosti jednotky. Sestra Jitka Bolechová přednesla krátkou zprávu o činnosti výboru sboru. Následoval diskuze bratrů z Třemošnické jednotky a diskutovalo se například o výjezdech jednotek, společných zásazích, ale i o kulturních akcích. Závěrem valné hromady naše jednotka připravila pohoštění ve formě domácího guláše. Následovala volná zábava a výměna zkušeností.

Výjezdy jednotky v roce 2019 – 9.1. ve 21:02 hodin výjezd k technické pomoci do obce Běstvina, křižovatka na Spačice a Pařížov. Jednotka vyprošťovala zapadlé vozidlo ze sněhové závěje. 21.1 v 16:06 hodin výjezd jednotky k zahoření sazí v komíně v čísle popisném 17 na Vestci. Zde došlo pouze k zahoření sazí v komíně a k žádným škodám nedošlo.

Členská základna k 1. 1. 2019 měla celkem 12 členů. Velitel jednotky Radek Schneberger, zástupce velitele Martin Šimon, velitel družstva Petr Hnilička, strojníci Jiří Kutílek a Josef Drozda. Členové sboru Daniel Sliž, Jaromír Bolech, Ladislav Kolář, Jitka Bolechová, Tereza Řípová, Lucie Žáková a Nikola Víšková.

Rok 2017

Členové JPO Běstvina – velitel Radek Schneberger, velitelé družstva Ondřej Vavroušek a Ondřej Konfršt, Strojníci – Jiří Kutílek a Jan Němeček, členové – Jiří Urban, Jaromír Bolech, Jitka Bolechová, Stanislav Petříček, Martin Šimon, Vlastimil Šimon, Daniel Sliž, Martin Novotný a Petr Maček.

Rok 2016

Členové JPO Běstvina – velitel Radek Schneberger, velitelé družstva Ondřej Vavroušek a Ondřej Konfršt, Strojníci – Jiří Kutílek a Jan Němeček, členové – Jiří Urban, Jaromír Bolech, Jitka Bolechová, Stanislav Petříček, Martin Šimon, Martin Trojan, Daniel Sliž, Martin Novotný a Petr Maček.

Rok 2014

Členové JPO Běstvina – velitel Radek Schneberger, velitelé družstva Ondřej Vavroušek a Ondřej Konfršt, Strojníci – Jiří Kutílek a Jan Němeček, členové – Jiří Urban, Jaromír Bolech, Jitka Bolechová, Stanislav Petříček, Martin Šimon, Vlastimil Šimon, Daniel Sliž, Martin Novotný a Petr Maček.

27. září náš sbor uspořádal hasičský den v Běstvině na místním fotbalovém hřišti. Hasičský byl uspořádán k výročí sboru, který slavil 125 let od jeho založení.

Rok 2013

Členové JPO Běstvina – velitel Radek Schneberger, velitelé družstva Ondřej Vavroušek a Ondřej Konfršt, Strojníci – Jiří Kutílek a Jan Němeček, členové – Jiří Urban, Jaromír Bolech, Jitka Bolechová, Stanislav Petříček, Martin Šimon, Vlastimil Šimon, Daniel Sliž, Martin Novotný a Petr Maček.

Rok 2012

Členové JPO Běstvina – velitel Radek Schneberger, velitelé družstva Martin Trojan a Ondřej Konfršt, Strojníci – Jiří Kutílek a Jan Němeček, členové – Jiří Urban, Jaromír Bolech, Stanislav Petříček, Martin Šimon, Vlastimil Šimon, František Zelený, David Horčička, Petr Nikl, Petr Maček.

28. ledna náš sbor uspořádal výroční valnou hromadu okrsku Ronov nad Doubravou, která se konala v prostorách velkého sálu v Hostinci Na Křížovce.

Rok 2011

Členové JPO Běstvina – velitel Radek Schneberger, velitelé družstva Martin Trojan a Ondřej Konfršt, Strojníci – Jiří Kutílek a Jan Němeček, členové – Jiří Urban, Jaromír Bolech, Stanislav Petříček, Martin Šimon, Vlastimil Šimon, František Zelený, David Horčička, Petr Nikl.

Rok 2010

8. ledna na výroční valné hromadě bylo předáno vyznamenání čestné uznání sdh za přínos jednotce Radku Schnebergerovi, Jiřímu Kutílkovi, Ondřeji Konfrštovi, Jaromíru Bolechovi a Simoně Konfrštové. Za podporu hasičů v obci čestné uznání Jarmile Málkové, starostce obce.

Rok 2008

 K 1. lednu měla členská základna jedenáct hasičů a osm dětí.

11. ledna se uskutečnila výroční valná hromada, kde se shrnula činnost sboru za předchozí rok.

23 dubna v 18 hodin a 43 minut jednotka vyjela k technické pomoci do obce Běstvina k ucpané propusti. Tento problém se nepotvrdil a tak se jednotka vrátila zpět na základnu. Jednalo se o planý poplach.

26 dubna se naše jednotka účastnila okrskové soutěže v Ronově nad Doubravou. Zde děti obsadily krásné druhé místo a byl zde pokřtěn velitel jednotky Radek Schneberger tradičním hozením do kádě s vodou.

7 května ve 20 hodin byl vyhlášen poplach naší jednotce na požár louky v Pařížově. Jednalo se o prověřovací cvičení naší jednotky, kde se zjišťoval doběhový čas na základnu.

14 května proběhla cvičná evakuace mateřské školky v Běstvině.

3 června podal žádost o odstoupení z funkce starosty Libor Vojtěch a zároveň ukončil činnost v jednotce.

3 – 7 června – se Jiří Kutílek a Radek Schneberger účastnili kurzu strojník a velitel v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany. Rozsah kurzu byl 40 hodin a zakončen odbornou zkouškou.

14 června proběhla mimořádná valná hromada, kde byl do funkce starosty sboru jmenován Jiří Kutílek.

25 června v 19 hodin a 54 minut byla naše jednotka vyslána k popadaným stromům v obci Běstvina, Spačice a Pařížov. Nad obcí se prohnala větrná smršť. U zásahu byl přítomen Radek Schneberger, Jiří Kutílek, Jan Němeček a Daniel Sliž.

4 července se uskutečnil dětský den v Běstvině, který pořádala naše jednotka. Celá akce se účastnila na místním fotbalovém hřišti a na děti čekala spousta soutěží. Každý z mladých hasičů se staral o jednu z nich a ostatní děti na ní provázel. Soutěž byla připravena i pro dospělé a tak si mohl každý vyzkoušet netradiční štafetu.

29 srpna v 16 hodin a 13 minut vyjela jednotka společně s jednotkou z Třemošnice a Seč k požáru lesního porostu do obce Pařížov. Naše jednotka vyjela s požárním přívěsem, kde je umístěna i požární stříkačka, která byla tažena za traktorem. Požár byl zlikvidován po příjezdu první jednotky, byl malého rozsahu.

4 září v 17 hodin a 50 minut vyjížděla naše jednotka k odstranění včelího roje na Vestec u hřiště.

18 října se kolektiv mladých hasičů účastnil závodů požární všestrannosti. Tentokrát se závod pořádal v Morašicích. Družstvo se s časem jedna hodina a devět minut umístilo na 28 místě.

19 prosince v 16 hodin a 45 minut vyjela jednotka k prověřovacímu cvičení do obce Běstvina s cílem prověřit techniku pro případný prvotní zásah u požáru a procvičit postupy hašení požárů na otevřeném prostranství.

Rok 2007

11. března byl obnoven hasičský sbor v naší obci a na obnovení sboru se podílel Jaromír Bolech, Jiří Kutílek, Radek Schneberger, Jaromír Bolech, Daniel Sliž, Ondřej Konfršt, Jan Němeček a Libor Bolech.

6 dubna byl svolána stanovující schůze sboru, kdy bylo rozhodnuto o zřízení SDH Běstvina se starostou Liborem Vojtěchem, velitelem jednotky Radkem Schnebergerem a strojníkem Janem Němečkem.

11. dubna byl založen kolektiv mladých hasičů pod vedením Radka Schnebergera a Simony Konfrštové. Kolektiv měl celkem 10 dětí. Členi – Jitka Bolechová, Jiří Neuman, Ondřej Vavroušek, Jakub Vojtěch, Jindřich Víšek, Tomáš Pavlík, Jaroslav Šimon, Petr Šimon a Daniel Sliž

7 června v 17 hodin a 30 minut naše jednotka zasahovala u lokální povodně v obci Běstvina, kde došlo k zatopení jedenácti budov v obci. Na místě dále zasahovala jednotka profesionálních hasičů ze Seče a dobrovolné jednotky z Třemošnice a Ronova nad Doubravou. Provádělo se odčerpávání vody a úklid komunikací. Zásah byl ukončen ve 20 hodin.

21 června v 17 hodin a 43 minut naše jednotka vyjížděla k popadaným stromům do obce Běstvina a Pařížov. Důvodem byl větrná smršť, která se přehnala naší obcí. V Běstvině se provádělo odřezání tůje na místním hřbitově, která spadla na dráty elektrického vedení. Zásah byl ukončen ve 20 hodin a 36 minut.

6 září v 17 hodin a 46 minut byla naše jednotka vyslána k ucpané propusti pod komunikací mezi obcí Zbohov a Rostejn.

20. října Se kolektiv mladých hasičů účastnil závodů požární všestrannosti v Chacholicích, kde obsadili 24 a 32 místo.

Rok 1999

Členská základna k 1.1.1999 celkem 19 členů . Holík Zdeněk, Houfbauer Josef, Hájek Jiří, Jecha František, Lebduška Josef, Mrázek Stanislav, Nikl Jiří, Pavlas Karel, Pešek Jan, Pešek Jiří, Pešek Jiří st., Stříška Antonín, Stříška Pavel, Svoboda Jiří, Široký Pavel, Trojan Josef, Trojan Martin, Vašíček Radim a Víšek Vlastimil.

Rok 1995

K 5.1.1995 by do funkce velitele jednotky jmenován Antonín Stříška, bytem Běstvina 132.

Rok 1973

Ze zprávy o zásahu – Dne 11.2.1973, zprávu podává Kápička Stanislav, poplach vyhlášen 18:45 hodin, znělkou. Jednotka vyjela na místo 18:55 hodin v počtu 6 lidí a na místo přijela v 19 hodin. Hasební akce zahájeny v 19:10 hodin. Požár byl lokalizován ve 22:00 hodin a zcela zlikvidován 22:15 hodin. Místem požáru byl les Pařížov. Lesy patří Státním lesům. Byl použit stroj PS 12, 11 hadic B a 6 hadic C.

Rok 1964

Československý svaz požární ochrany, místní jednotka Běstvina zasahovala dne 16.10.1964 v národním podniku Sfinx ve Vilémově u Golčova Jeníkova u požáru.

Rok 1961

Okresní národní výbor, požární inspekce v Chrudimi, přidělila místní jednotce československé požární ochrany v Běstvině, finanční prostředky pro nákup ojeté Tatry 805 od nějakého národního podniku. Jednotka dostala nabídky od Cukrovaru v Dašicích n.p. a Státního statku Postoloprty. Jednotka také psala na ministerstvo národní obrany. Důvodem nákupu jiné techniky byl již nefunkční stav vozidla Wanderer.

Rok 1957

Data 5.1.1957 pořádal Československý svaz požární ochrany místní jednotka Běstvina pořádal ples v sále u Tučků. K poslechu a tanci zahrálo OB, Ronov nad Doubravou.

Rok 1956

K 1.3.1956 měla členská základna celkem 21 členů v tomto složení – Velitel Rokos Karel, zástupce velitele Stříška Karel, strojník Stříška Antonín a Labuť Karel, členové Piskač František, Dolejš Stanislav, Zikuda Josef, Zikuda František, Nikl Josef, Vojáček Josef, Lebduška Bohumil, Ajchler Rudolf, Hanka Václav, Lindner František, Provazník Václav, Šmíd Jiří, Táborský Václav, Švestka Vlastimil, Piskač Jan, Filip Josef, Jablečník František

Dne 26. prosince zasílala místní jednotka k rukám LSD Maleč žádost o zajištění výčepu na ples pořádaný 5.1.1957 v sále u Tučků.

Rok 1954

Dne 5. prosince 1954 se konala výroční členská schůze MJ ČSPO Běstvina a referentem OV byl Stříška Antonín. Schůze se účastnilo celkem 16 členů.

Rok 1953

Dne 13. prosince 1953 se konala
výroční členská schůze MJ ČSPO Běstvina. Schůze se účastnilo celkem 16 členů.