Koronavirus

Vážení občané naší obce.

Aktuální situace, ve které se nyní všichni nacházíme je zcela nová a přináší spousty nových věcí, které se učíme zvládat a hledáme cesty jak zabránit postupu viru. Vláda České Republiky přijímá různá opatření, které zasahují do našich životů, ale jsou nezbytná k dané situaci. Prosíme tedy i vás občany naší obce o jejich respektování.

Na našem katastru obce se nenachází nikdo v povinné karanténě a není hlášena žádná pozitivní nákaza.

Jak můžeme pomoci

Jednotka je připravena okamžitě reagovat na danou situaci a pro občany zajistit

 • nákup potravin
 • Zajištění a vyzvednutí léků
 • Postarat se zvířata v možném rozsahu

První kontakt je potřeba učinit přes starostku obce.

Důležitá telefonní čísla

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – 602 730 251

Protiepidemické oddělení Chrudim 469 326 644 a 469 326 647

Tísňová linka (není linkou poradní) – 155 a 112

Národní informační linka – 1212

Nařízení vlády

Od 12. března pro celé území České Republiky je vyhlášen NOUZOVÝ STAV, který potrvá do 30 dubna.

 1. 16.3. – 1.4. – zakazuje se volný pohyb osob na území České Republiky s výjimkou – cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti, nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, cest nezbytně nutných k obstarání základních životních potřeb, cesty do zdravotnických zařízení, cest za účelem vyřízení nezbytně nutných věcí na úřadech, pobyt v parcích nebo v přírodě, na pohřbech a cest zpět do svého bydliště
 2. 16.3. – do odvolání zákaz vstupu na území České Republiky pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí nákazy koronavirem s výjimkou cizinců pobývajících přechodně pobytem více jak 90 dní v ČR a osob jejichž vstup je v zájmu ČR
 3. 16.3. – do odvolání je zákaz pro občany České Republiky a cizince s přechodným pobytem déle jak 90 dnů vycestovat mimo Českou Republiku, s výjimkou osob, kterým byla udělena výjimka
 4. Překračovat hranice smí pouze osoby s povolením a maximálním pásmu 100 Km od státních hranic, za účelem práce v zahraničí. Musí se prokázat dokladem, že v zahraničí skutečně pracují
 5. 13.3. – do odvolání je zakázáno pořádat společenské a kulturní akce, které v jeden okamžik přesáhnou 30 osob. ( Toto nařízení pozbývá v platnost po dobu nařízení “omezení pohybu osob”)
 6. 14.3. – do odvolání platí zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách s výjimkou potravin, pohonných hmot, hygienického zboží, v lékárnách, prodej krmiv a doplňků pro chovatele, optiky, novin, tabáků, časopisů, služeb prádelen a čistíren, prodej přes internet, opravnu silničních vozidel, kde provoz nepřesahuje 30 osob, odtahové a asistenční služby vozidel, provozovny umožňující vyzvednutí zboží třetích stran, zahradnictví, lázeňská zařízení, provozovny pohřební služby, květinářství, servis výpočetní a telekomunikační techniky
 7. 14.3. – do odvolání se zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci center s prodejní plochou přesahující 5000 m2
 8. 16.3. – 1.4. se zakazuje prodej ubytovacích služeb s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách i ve školských ubytovacích zařízeních
 9. 16.3. – 1.4. se zakazuje činnost autoškol
 10. 16.3. – 1.4. se zakazuje provoz taxislužeb s výjimkou těch, které rozváží potraviny
 11. 16.3. – 1.4. se zakazuje provoz v provozovnách samoobslužných prádelen a čistíren
 12. 16.3. – 1.4. se zakazuje přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů
 13. 16.3. – 1.4. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb vnitřní i venkovní sportoviště
 14. 25.3. – do odvolání se zakazuje všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2 v čase mezi 8:00 – 10:00 hod s výjimkou osob starších 65 let a jejich nezbytného doprovodu, držitelům průkazu ZTP/P starších 50 let v četně doprovodu a majitelů či zaměstnanců prodejny.
 15. Všem provozovatelům maloobchodu se doporučuje dezinfikovat nákupní košíky
 16. Všem provozovatelům maloobchodního prodeje s prodejní plochou menší než 500 m2 se od 25 března nařizuje seniory nad 65 let a osoby s průkazem ZTP/P upřednostnit
 17. 13.3. – do odvolání se zakazuje přítomnost všech žáků na základních a středních školách, odborných učilištích, osob na vzdělávacích kurzech, na všech kroužcích, které pořádá škola