COVID 19 opatření v obci

Opatření v naší obci proti šíření nemoci SARS-CoV-2 (covid 19)

  • ► zakazuje se vstup a využívání dětského hřiště
  • ► zakazuje se vstup a využívání multifunkčního hřiště
  • ► Zákaz volného pohybu od 21 až 5 hodin ráno
  • ► Omezuje se pohyb občanů a to jen v rámci katastru obce od 5 do 21 hodin
  • ► Venčení psů po 21 hodině pouze do 500 metrů od domova a pouze v katastru obce
  • ► Nařizuje se nosit respirátor FFP2, FFP3 nebo KN95 ve vnitřních prostorách – budova obecního úřadu, zdravotního střediska, obchodu a hasičská zbrojnice
  • ► Nařizuje se nosit zdravotnická rouška v zastavěných veřejných místech obcí a to tam, kde se potkají více jak 2 osoby

Otázky a odpovědi

Pokud pojedu do zaměstnání, musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba žádný doklad.

Pokud půjdu na nákup, lékaři nebo na úřad, musím mít u sebe nějaké potvrzení?

NE, v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete

Mohu opustit svoje bydliště za účelem – vycházky, venčení psa a pod?

ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod.) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Venčení psů v noci do 500 metrů od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?

ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod.) po celém území obce, NIKOLIV OKRESU. Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu navštívit svoje příbuzné (rodiče, prarodiče), když nebydlí ve stejném okresu?

NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo úřad. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Cestování mimo okres

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se mám prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař, úřady)?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

NE, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost? Co musím doložit?

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za Vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou? Co případně musím doložit?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.